Zviditeľňujeme, podporujeme, prepájame a vzdelávame podnikateľky, manažérky a ženy vo vysokých riadiacich pozíciách. Pomáhame im v osobnom, ale aj profesijnom raste.

ČO S NAMI ZÍSKATE?

PODPORA A KOMUNITA

Podporujeme podnikateľky, manažérky a ženy na vysokých riadiacich pozíciách z rôznych oblastí a profesií. Tvoríme inšpiratívnu a podpornú komunitu.

RAST A ROZVOJ

Budujeme komunitu a prepájame podnikateľky a manažérky, ktoré majú záujem rásť a rozvíjať svoje podnikanie. Ponúkame online webináre, workshopy a konferencie.

SPOLUPRÁCA A NETWORKING

Vytvárame inšpiratívny a podporný priestor pre zdieľanie informácií, inšpirácií, spoluprác a partnerstiev.

ZVIDITEĽNENIE A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Možnosť prezentácie, nadviazania kontaktov a spoluprác s členkami European Women Association, Women Entrepreneurship platform a iných spoluprác v rámci našich zahraničných partnerstiev.

MENTORING

Podporujeme osobný a profesijný rozvoj účastníčok prostredníctvom zdieľania skúseností s mentorkami a ostatnými účastníčkami v konkrétnych firmách.

TRÉNING PREZENTAČNÝCH ZRUČNOSTÍ

Pomáhame zlepšiť Vaše prezentačné a komunikačné zručnosti, Vašu prezentáciu, vystupovanie, predstavenie Vašej spoločnosti, tzv. Elevator speech.

PRIDAJTE SA K NÁM!

Staňte sa aj Vy súčasťou našej inšpiratívnej komunity
úspešných podnikateliek a manažérok.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

ČASOPISY ZDRUŽENIA

ÚSPEŠNÉ ŽENY

Úspešné ženy 1/2024

ÚSPEŠNÁ PODNIKATEĽKA

BLOG

ĎAKUJEME ZA PODPORU

PARTNERI

DONORI