• PODPORA A KOMUNITA

Našim cieľom je podpora podnikateliek, manažérok a žien na vysokých riadiacich pozíciách z rôznych oblastí a profesií.

Tvoríme inšpiratívnu a podpornú komunitu:

 • manažérok – podporujeme sa, aby sme spolu rástli v osobnom aj profesijnom živote
 • podnikateliek v rámci ktorej sa navzájom podporujeme v podnikateľskom raste vďaka spolupráci, prepojovaniu, vzájomnej inšpirácií, viditeľnosti ako aj spolupráci so zahraničnými partnerkami
 • top manažérok prostredníctvom komunitných stretnutí a mentoringových programov

Naše témy:

 • osobný rast a rozvoj
 • duševné zdravie
 • aging
 • rodová rovnosť
 • work-life balance
 • ESG
 • finančná a investičná gramotnosť
 • zviditeľnenie a rozvoj podnikania
 • RAST A ROZVOJ

Budujeme komunitu a prepájame podnikateľky a manažérky, ktoré majú záujem rásť a rozvíjať sa a rozvíjať svoje podnikanie.

Ponúkame online webináre, workshopy a konferencie a iné podujatia zamerané na osobný a duševný rozvoj a profesijný rast.

Inšpirujeme, zdieľame skúsenosti, zaujímavosti, možnosti spolupráce. Vytvárame partnerstvá a spolupráce.

 • SPOLUPRÁCA A NETWORKING
 • Si podnikateľka a podnikáš? Máš záujem získať informácie, inšpirácie, spoznať iné podnikateľky, nadviazať partnerstvá a spolupráce?
 • Si manažérka alebo top manažérka a hľadáš podporu, výmenu informácií, skúseností, inšpiráciu?

Vytvárame pre Vás inšpiratívny a podporný priestor pre ženy, ktoré hľadajú nové informácie, kontakty, podporu, priestor na realizáciu vlastných nápadov, spolupráce a partnerstvá.

Business návštevami, klubmi, účasťou na pravidelných riadených networkingových stretnutiach získate nielen inšpiráciu, ale aj nové informácie a partnerstvá.

Networkingovými podujatiami so zahraničnými partnerkami získate cennú vzájomnú inšpiráciu, spätnú väzbu, ale aj možnosť nadviazania nových kontaktov a spoluprác.

 • ZVIDITEĽNENIE A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

S cieľom zviditeľnenia a podpory podnikania ponúkame možnosť prezentácie, nadviazania kontaktov a spoluprác s členkami EWA (European Women Association) a Women Entrepreneurship platform.

Podporu, výmenu skúseností a možnosť vzdelávania žien vo vysokých riadiacich pozíciách a žien ašpirujúcich do vysokých pozícií, ako aj správnych rád a predstavenstiev realizujeme aj s podporou EWoB (the European Women on Board Association).

V spolupráci s našimi partnerskými organizáciami v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Holandsko, Veľká Británia, Srbsko…) ponúkame možnosti spolupráce, výmeny skúseností, ako aj možnosť rozvoja podnikania a partnerstiev.

 • MENTORING
 • Hľadáš nové možnosti pre svoj osobnostný a profesijný rast a rozvoj? Máš záujem o kariérny postup v práci? Chceš získať zaujímavé informácie, skúsenosti, know-how od skúsených manažérok a mentoriek? Chceš získať nové kontakty a spolupráce?
 • Hľadáš vzor, inšpiráciu a podporu?

Ponúkame podporu a rozvoj osobného a profesijného rozvoja účastníčok prostredníctvom zdieľania skúseností s mentorkami a ostatnými účastníčkami (mentee) v konkrétnych firmách.

 • TRÉNING PREZENTAČNÝCH ZRUČNOSTÍ

Nestačí mať dobré nápady, vynikajúce výsledky a kvalitnú prácu. Výsledky sa nepredávajú samé. Ale vlastnou prezentáciou áno.

 • Prezentuješ v práci, diskutuješ na poradách, prezentuješ na online webinároch, prípadne sa chceš zapojiť do diskusie?
 • Chceš získať podporu svojho podnikania, odprezentovať svoj nápad, alebo sa zviditeľniť?

Aby si bola videná a počutá sa musíš vedieť odprezentovať. Vedieť presvedčiť a predať.

Praktickými a zábavnými rečníckymi tréningami a konzultáciami si vypestuješ odvahu, sebavedomie, spoznáš samu seba a najmä sa naučíš prezentovať, alebo si zlepšíš svoj prejav. Pomôžeme ti zbaviť sa trémy a strachu z vystupovania a prezentovania. Získaš spätnú väzbu a odporúčania na svoje zdokonalenie a rast. Rozvinieš svoje talenty. Máš záujem o krátku predajnú reč alebo krátku prezentáciu tzv. Elevator speech/pitch?

Zábavnými rečníckymi tréningami, prípadne tréningom Elevator speech/pitch sa naučíš nielen efektívne rečniť, byť autentická, ale spoznáš aj iné podnikateľky a manažérky, získaš nové kontakty a spolupráce.