NAJNOVŠIE PROJEKTY

STARŠIE PROJEKTY

  • Projekt "REGIONFEMME – ženy – vzdelanie – podnikanie" - podpora podnikania žien, cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko (2009 - 2013)
  • "Informačné a podporné centrum zamestnanosti" - projekt bol podporený v rámci operačného programu Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava (2007 - 2008)
  • "Zamestnávatelia ústretoví k rodine a rodovej rovnosti" - podpora a propagácia prístupu v podmienkach SR (2005 - 2006)
  • Projekt „Dieťa nie je prekážkou – alebo návrat žien po materskej dovolenke" (august 2003 – jún 2004)
  • Projekt "Podnikavé dievčatá, prišiel Váš čas!" - klub podnikavých dievčat (2003)
  • Slovensko-česká konferencia s medzinárodnou úrovňou: "NOVÉ TRENDY V ZAMESTNÁVANÍ – TELEWORK" (marec 2003)
  • Podnikanie vo vidieckej turistike a agroturistike v Zlatých Moravciach (2002)
  • Podnikanie vo vidieckej turistike a agroturistike - projekt "PHARE" (2001 - 2002)