Zrealizujte svoje podnikateľské sny pomocou Akadémie pre začínajúce podnikateľky.

Akadémia pre začínajúce podnikateľky (Academy for Women Entrepreneurs – AWE) je certifikovaný vzdelávací program určený pre začínajúce podnikateľky, budúce podnikateľky, ako aj pre ženy, ktoré už podnikajú, avšak nie dlhšie ako 3 roky.

Na Slovensku realizujeme tento program s podporou Amerického veľvyslanectva v Bratislave. Tento rok otvárame prvý ročník akadémie určený pre podnikavé ženy z Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja.

Ide o jedinečný, osvedčený a veľmi zrozumiteľný vzdelávací program, ktorý funguje vo viac ako 100 krajinách vo svete a vďaka ktorému rozbehlo svoje podnikanie viac ako 25 tisíc žien.

Absolvujte s nami online vzdelávacie moduly, skupinový aj individuálny mentoring, spoločné stretnutia s podnikateľkami a pozvanými hosťkami a tiež hodnotný networking s cieľom výmeny informácií, inšpirácií a skúseností.

Akadémia pre začínajúce podnikateľky Vám ponúka všetky potrebné informácie k podnikaniu vo forme 13 online modulov v anglickom jazyku veľmi zrozumiteľnou formou k úspešnému rozbehu svojho podnikania.

Lekcie DreamBuilderu:

V lekcii si vysvetlíme, akým výzvam v podnikaní môžete čeliť. Aký dopad bude mať podnikanie na Vašu rodinu a komunitu.

V lekcii si povieme, ktoré sú vnútorné a vonkajšie inšpirácie. Stanovíme si, kto sú naši zákazníci – cieľová skupina a kto je konkurencia. Ako si urobiť prieskum trhu.

V lekcii si vysvetlíme položky podnikateľského plánu.

V lekcii si zadefinujeme typ podnikania (produktovo – orientovaný) alebo orientácia na služby, prípadne oboje. Povieme si, na čo musíme myslieť a čo nemôžeme zabudnúť. Prejdeme si otázky ČO, KTO, KDE, KEDY, AKO.

Marketing je veľmi dôležitý. Zadefinujeme si ako komunikovať hodnotu nášho tovaru alebo služby. Zadefinujeme si náš cieľový trh, dôležitosť škálovania a budovania značky. Vytvoríme si Elevator speech ako spôsob prezentácie nášho produktu.

Stanovenie ceny – naučíme sa kalkulovať cenu, aký je rozdiel medzi priamymi a nepriamymi nákladmi, ako si stanoviť cenu.

Naučíme sa čo je predaj, čo je dôležité pri predaji, prečo budú ľudia od nás kupovať, rady, tipy a informácie k predaju.

Naučíme sa ako manažovať svoje podnikanie – od zamestnávania ľudí, poskytovanie tréningov, ako riadiť zamestnancov, prípadne členov rodiny pracujúcich pre firmu.

Naučíme sa ako riadiť svoje podnikanie, aby bolo udržateľné a profitujúce. Vysvetlíme si Výsledovku, Výkaz ziskov a strát a tiež čo robiť, ak naše podnikanie nie je ziskové.

Povieme si prečo je dôležité sledovať tok peňazí, viesť si účtovníctvo, Cash flow a iné výkazy.

Povieme si kde a ako hľadať iné možnosti financovania podnikania, zdroje fondov, oslovenie investorov.

Povieme si legálnu stránku založenia podnikania, ktorá forma sa viac oplatí pre náš typ podnikania.

Vytvoríme si Akčný plán, stanovíme si ciele, potenciálne hrozby a výzvy. Vytvoríte si svoj biznis plán.

PRE KOHO JE AKADÉMIA AWE URČENÁ?

 • pre začínajúce podnikateľky, budúce podnikateľky, ako aj pre ženy, ktoré už podnikajú, avšak nie dlhšie ako 3 roky
 • máte sídlo v Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom alebo Banskobystrickom kraji
 • máte anglický jazyk na aktívnej úrovni (online moduly sú v angličtine a prístup Vám zostane navždy; mentoring a skupinové stretnutia sú v slovenskom jazyku a konajú sa prezenčne)

S NAŠOU PODPOROU ZÍSKATE:

 • komplexné informácie k vypracovaniu svojho biznis plánu
 • podporu od skúsených mentoriek formou spoločných stretnutí
 • podporu a výmenu informácií od iných podnikateliek v komunite
 • inšpirácie od skúsených podnikateliek
 • sebavedomie v podnikaní
 • priateľstvá, partnerstvá a podporné prostredie

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADÉMIE AWE

JÚL 2024

Nábor účastníčok a prihlasovanie do Akadémie pre začínajúce podnikateľky.

SEPTEMBER - DECEMBER 2024

Online vzdelávanie z pohodlia domova v anglickom jazyku v programe Dream Builder.

SEPTEMBER - DECEMBER 2024

Spoločné stretnutia k modulom s mentorkami a návštevy podnikateliek v dohodnuté dni.

DECEMBER 2024

Prezentácia biznis plánov.

JANUÁR 2025

Záverečná konferencia.

VÝHODY AKADÉMIE PRE ZAČÍNAJÚCE PODNIKATEĽKY

ONLINE VZDELÁVACIA PLATFORMA

Online platforma s 13-timi modulmi v anglickom jazyku vo veľmi zrozumiteľnej forme v programe Dream Builder.

MENTORING

Skupinový mentoring v slovenčine 1 x týždenne k modulom a Vašim otázkam. Individuálny mentoring v slovenčine s mentorkou.

NETWORKING

Výmena skúseností s mentorkami a pozvanými úspešnými podnikateľkami. Návštevy inšpiratívnych podnikateliek Trnavského regiónu.

PREZENTÁCIA

Prezentácia Vášho biznis plánu.

ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA

Záverečná konferencia s udeľovaním certifikátov.

NAŠTARTUJTE SVOJE PODNIKANIE
VĎAKA AKADÉMII AWE

PRIHLÁŠKA - AKADÉMIA AWE (1. ročník)

ZREALIZUJTE S NAMI SVOJE PODNIKATEĽSKÉ SNY

Prihlasovanie do Akadémie AWE je možné do 29. júla 2024.
Kapacita projektu je obmedzená na max. 24 účastníčok z Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja.

Akadémia AWE je realizovaná s podporou Amerického veľvyslanectva.
Účastníčky projektu hradia poplatok za štúdium vo výške 100 €.

V prípade, že máte ďalšie otázky ku projektu AWE, neváhajte kontaktovať Ing. Ivanu Kondášovú na jej tel. čísle 0948 266 993, prípadne prostredníctvom e-mailu zdruzeniepam@gmail.com. Rada Vám poskytne podrobnejšie informácie o tomto projekte.

  Odoslaním prihlášky do Akadémie AWE sa účastníčkou Akadémie nestávam automaticky. Beriem na vedomie, že moja prihláška do Akadémie AWE bude predmetom schválenia. Po schválení budem kontaktovaná s informáciou o mojom prijatí, resp. neprijatí do Akadémie AWE. Pri prijatí budem kontaktovaná s informáciou o úhrade príspevku za štúdium. Účastníčkou Akadémie sa stanem po jeho úhrade.

  Akadémia AWE je realizovaná s podporou Amerického veľvyslanectva. Súhlasím so zaplatením príspevku za štúdium vo výške 100 €

  Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s informáciami v sekcii:
  Poučenie o ochrane osobných údajov a používaní cookies

  Odoslaním správy prostredníctvom tohto kontaktného formulára je prevádzkovateľ Združenie podnikateliek a manažérok, Bulíkova 2682/15, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, oprávnený spracúvať moje osobné údaje pre potreby realizácie tohto projektu.