PROJEKTY

Projekt: Women, Families, Careers – Effects of the Pandemic on Work/Life Balance in the Visegrad Countries (01. 10. 2021 – 30. 04. 2022)

KTO SME

Naše združenie bolo založené v roku 2001 pod názvom „Združenie žien v podnikaní“, ako jedno z prvých združení podporujúcich ženy podnikateľky na Slovensku. S cieľom podpory nielen podnikateliek, ale aj manažérok sa združenie premenovalo na „Združenie podnikateliek a manažérok“.

Sme nezisková a nezávislá organizácia.

Sme jediné združenie na Slovensku s aktívnou spoluprácou so zahraničnými partnerkami. Spolupracujeme s vybranými veľvyslanectvami na Slovensku, so zahraničnými obchodnými komorami na Slovensku a slovenskými veľvyslanectvami v zahraničí. Máme bohatú históriu projektových spoluprác.

SME ČLENKAMI:

NAŠA MISIA

Misia nášho združenia je podpora podnikateliek a žien v manažérskych pozíciách prostredníctvom vzdelávacích a networkingových aktivít, osobného rozvoja a vzájomnej spolupráce.

INŠPIRUJEME

PREPÁJAME

VZDELÁVAME

BUDUJEME KOMUNITU

CIEĽ ZDRUŽENIA

  • zviditeľňovanie, podpora podnikania žien a ich prepájanie
  • podpora žien v manažérskych pozíciách a vysokých riadiacich pozíciách
  • podpora osobného a profesijného rastu podnikateliek a manažérok
  • spolupráca so zahraničnými partnerkami
  • podpora rodovej rovnosti

PODPORA ŽIEN

Podporu žien v podnikaní a manažérok realizujeme prostredníctvom ponuky vzdelávacích a networkingových aktivít:

semináre, webináre a worskhopy

dámske raňajky

business návštevy – exkurzie

networkingové stretnutia

mentoringy vo firmách

NÁŠ TÍM

SPRÁVNA RADA

PaedDr. Daniela Bušinská

PaedDr. Daniela Bušinská

Predsedkyňa Správnej rady
Milada Plšková, MMS

Milada Plšková, MMS

Členka Správnej rady
Iveta Pupišová

Iveta Pupišová

Členka Správnej rady

PaedDr. Daniela Bušinská

Predsedkyňa Správnej rady

Milada Plšková, MMS

Členka Správnej rady

Nájdete ma na LinkedIn.

Iveta Pupišová

Členka Správnej rady

Nájdete ma na LinkedIn.

RIADITEĽKA ZDRUŽENIA

Ing. Ivana Kondášová

Ing. Ivana Kondášová

Riaditeľka združenia

Ing. Ivana Kondášová

Riaditeľka združenia

Nájdete ma na LinkedIn.